2016 © Društvo Daleki istok   Zaštita privatnosti | Pravo na intelektualnu svojinu

Predstavnici Društva Daleki istok u Kini - februar 2017

(Kliknuti na sliku radi uvećanja”

DRUŠTVO DALEKI ISTOK

Dobrodošli na našu internet prezentaciju

“Sail of Shanghai”

Radost Evrope 2016

Na stranicama internet prezentacije Društva Daleki istok, nalaze se brojni sadržaji o našim aktivnostima koji, pored onih aktuelnih, prikazuju rad Društva u proteklim godinama, uključujući tu i deo sadržaja koji se odnosi na arhivske materijale koji su se nalazili kao sadržaj prethodne internet prezentacije. Sav materijal koji se nalazi na ovim stranicama je delo članova Društva Daleki istok, dok je jedan manji deo fotografija koje su postavljene na nekoj od stranica, delo institucija sa kojima Društvo Daleki istok ostvaruje dugogodišnju saradnju, u okviru Sporazuma o saradnji koje je uključena i saglasnost o razmeni adresa i materijala za internet prezentacije, kataloge, brošure, kao i zajedničko učešće u raznim programima koji se pripremaju na bazi navedenog Sporazuma.

“Četiri godišnja doba Šangaja”

Izložba fotografija u Skupštini grada Beograda

IMAG1334.jpg

Dobrodošli u

Danas je

Najnovije u radu Društva Daleki istok

Društvo Daleki istok i Ambasada NR Kine u Republici Srbiji, zasadili su u dvorištu Ambasade NR Kine, drvo hrasta kao simbol dugogodišnjeg prijateljstva

Mini album fotografija sa naših aktivnosti

(kliknuti na vertikalnu traku i otvarati stranice)

Želimo dobrodošlicu svim posetiocima ove internet prezentacije Društva Daleki istok, uz nadu da će sadržaj koji se nalazi na ovim stranicama biti od koristi što se tiče upoznavanja sa našim radom i aktivnostima, kao i upoznavanja sa dalekoistočnim kulturnim i tradicionalnim vrednostima. Društvo Daleki istok je otvoreno za svaki kontakt i saradnju sa udruženjima istih ili sličnih programskih ciljeva.

Tokom svih proteklih godina rada, Društvo Daleki istok se oslanjalo isključivo na vlastite mogućnosti i kreativnost u svim programima i projektima koji su pripremani, uz učešće u njima institucija, pojedinaca, organizacija i mnogih drugih sa kojima Društvo Daleki istok ostvaruje saradnju.


Pored aktivnosti kulturno-obrazovnog karaktera, veliki uspeh Društva Daleki istok je aktivno učešće u programima i projektima koji se odnose na međunarodnu saradnju, tokom kojih je realizovan veliki broj projekata koje je Društvo Daleki istok pripremalo sa partnerskim institucijama iz NR Kine i Srbije. U okviru tih aktivnosti, organizovane su brojne razmene, koncerti umetnika, zatim učešća na festivalima, takmičenjima i letnjim kampovima. Takođe, program povezivanja gradova i opština Kine i Srbije, čiji je autor i inicijator Društvo Daleki istok, dao je brojne rezultate.


Zahvaljujući entuzijazmu i inicijativi Društva Daleki istok, uz pomoć Beogradske opštine Voždovac, po prvi put je, kao fakultativan, uveden u srednje škole u Srbiji predmet Kineski jezik i kultura. Takođe, Društvo Daleki istok je pokretač Škole kineskog jezika i kulture, namenjene studentima Univerziteta u Beogradu.


Sama vrednost Društva Daleki istok leži u činjenici da je sav rad koji ono ostvaruje, baziran na dobrovoljnosti članova i bez finansijskih ulaganja. Uz to, veliki broj aktivnosti Društva Daleki istok je ostvaren uz pomoć institucija sa kojima Društvo Daleki istok ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju, pre svega Biblioteke Šangaja i Doma kulture Studentski grad.


Društvo Daleki istok ostvaruje saradnju sa brojnim institucijama, između kojih se izdvajaju saradnja uspostavljena sa institucijama Narodne vlade Šangaja, Narodne vlade provincije Henan, zatim sa Bibliotekom Šangaja, Univerzitetom Zhengzhou, kineskim državnim medijima China radio international, CCTV, Shanghai TV, Centrom za mlade Šangaja, a u Srbiji i saradnja sa gradom Kragujevcem, Domom kulture Studentski grad, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Beogradskom opštinom Voždovac.


Članovi Društva Daleki istok su, tokom godina, učestvovali u brojnim programima elektronskih medija u Srbiji, dok su štampani mediji nebrojeno puta posvetili pažnju radu Društva.


Društvo Daleki istok je, takođe, nosilac jedne tradicije koja traje koliko i samo Društvo, punih 26 godina, a to je pripremanje jedinstvenog svečanog programa kojim se obeležava Praznik proleća, kome se, u organizaciji, pridružila i ambasada NR Kine u Srbiji.


Kada je saradnja Republike Srbije i NR Kine u pitanju, Društvo Daleki istok je pre više godina, od strane kineskih prijatelja, nazvano “Most prijateljstva”, dok je u nekolicini štampanih izdanja beogradskih medija, za rad Društva Daleki istok upotrebljen termin “nezvanična diplomatija”.

skoro tri decenije vrednog rada …..

spaffc logo60 a.jpg

Društvo Daleki istok je u 2016. godini navršilo 28 godina rada, koji je na jedan originalan način i uz vlastite kapacitete i kreativnost svojih članova, doprineo da se ime Društva Daleki istok pojavljuje u velikom broju aktivnosti koje se odnose na saradnju Srbije i NR Kine, a u ne malom broju slučajeva, Društvo Daleki istok je, u toj saradnji, imalo veoma značajnu ulogu.


U protekle skoro tri decenije, Društvo Daleki istok je steklo veliki broj saradnika i prijatelja, kako u Srbiji, tako i u Kini, gde se ime Društva Daleki istok izgovara sa poštovanjem i uvažavanjem, a članovi Društva su rado primani i kao gosti i kao saradnici. Svih proteklih godina, od prve održane aktivnosti, u radu Društva Daleki istok, kao saradnik i prijatelj, prisutna je ambasada NR Kine u Beogradu, što je doprinos činjenici da je rad Duštva Daleki istok nezaobilazan kada su u pitanju saradnja i međusobno razumevanje naroda dve zemlje, Srbije i Kine.

Društvo Daleki istok je programski orijentisano ka negovanju i prezentovanju kultura i tradicija Dalekog istoka u Srbiji, ali je istovremeno posvećeno čuvanju i negovanju kulture i tradicija naše zemlje, što je, u godinama iza nas, donelo brojne i uspešne događaje u NR Kini, u kojima je Društvo Daleki istok učestvovalo uz pomoć partnerskih organizacija i instutucija iz ove zemlje, a u okviru kojih su prezentovane kulturne vrednosti Srbije i srpskog naroda.


Društvo Daleki istok je idejni kreator i koordinator saradnje nekolicine gradova i opština u Srbiji, sa gradovima i distriktima u NR Kini, a i najzaslužnije je za uvođenje kineskog jezika u jednu srednju školu u Srbiji, gde je izučavanje ovog jezika započelo u jesen 2010. godine, a po programu izvođenja nastave koji je autorski i organizaciono pripremio i izvodio profesor iz Društva Daleki istok. U realizaciji ovog projekta, Društvu Daleki istok je pomogla opština Voždovac.

Članovi Društva Daleki istok poseduju izuzetno velika saznanja o Dalekom istoku, posebno kada je u pitanju Kina, kineski narod, jezik i kultura. Stoga i brojne aktivnosti koje priprema i organizuje Društvo Daleki istok, pored toga što su originalne i nastale u okviru vlastitog rada, izazivaju veliku pažnju i uvažavanje kod institucija od značaja u ovoj najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, u prvom redu kod ambasade NR Kine u Srbiji, a zatim i kod Institucija Narodne vlade Šangaja, zatim Narodne vlade provincije Henan, Biblioteke Šangaja, Univerziteta Džengdžou, najpoznatijih i najvećih kineskih medija, među kojima se nalaze CCTV, China Radio International, Guangming daily, Beijing TV, Xinhua, Shanghai TV.


Društvo Daleki istok se, u svom radu, oslanja isključivo na svoje članove, njihovo znanje, želju i volju da svojim radom doprinesu radu Društva.
Drvo prijateljstva u ambasadi NR Kine

24. April 2014.


Nj.e. Ambasador NR Kine u Srbiji, g. Džang Vansjue (Zhang Wanxue), priredio je prijem za Društvo Daleki istok i na taj način izrazio svoju, a i zahvalnost svih članova ambasade za sve ono što je Društvo Daleki istok učinilo na promociji Kine i kineskih vrednosti u Beogradu i Srbiji, tokom proteklih 25 godina rada Društva Daleki istok. Tom prilikom, u dvorištu amabsade NR Kine je posađena mladica hrasta, kao simbol dugotrajnog prijateljstva i saradnje.


Dugogodišnja saradnja Društva Daleki istok sa ambasadom NR Kine, pored brojnih aktivnosti kojima je predstavljana kineska kultura i vrednosti, imala je za cilj da i kineske diplomate saznaju nešto više o tradicijama srpskog naroda, da nauče neke od narodnih igara i pesama naroda Srbije, pa i da prikažu javnosti u Srbiji koliko su uspeli da u tome da odigraju “Moravac” a i da javno nastupe sa koreografijom “Igrale se delije”, koju su osmislili i pripremili članovi Društva Daleki istok. Time je saradnja Društva Daleki istok i ambasade NR Kine u Srbiji, dobila još više na značaju.

Društvo Daleki istok je pripremilo program nastave kineskog jezika i kulture za studente Univerziteta u Beogradu, u okviru Škole kineskog jezika i kulture “Prozor Šangaja”. Posebno mesto u ovom programu zauzima saradnja sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, tokom koje je, sada već četvrta generacija studenata ovog prestižnog fakulteta, započela sa učenjem kineskog jezika i kulture. Studenti ovog fakulteta su, kroz ovaj program učenja kineskog jezika, dobili priliku da se upoznaju ne samo sa jezikom i kulturom, već i sa elementima koji se odnose na kinesku privredu, što će im biti od velike važnosti u usavršavanju struke.


Brojne značajne aktivnosti obeležile su rad “Društva Daleki istok” tokom minulih godina. Kao saradnik i partner institucija Narodne vlade Šangaja, “Društvo Daleki istok” je imalo tu čast da u Srbiji promoviše Svetsku izložbu EXPO 2010 koja je iste održana u Šangaju (na slici gore levo - predsednik Društva uručuje maskotu EXPO 2010 nj.e. ambasadoru Wei Jinghua). Takođe, “Društvo Daleki istok” je postavilo brojne izložbe vezano za kulturne vrednosti kineskog naroda i zemlje (na slici gore u sredini - izložba o običajima i tradicijama kineskog naroda za Praznik proleća), a pripremalo i održalo brojne tematske večeri na kojima su prisutni mogle da se upoznaju sa mnogim detaljima o Kini (na slici gore desno - detalj sa tematske večeri pod nazivom “Živi svet i prirodna bogatstva Kine”). Aktivnosti “Društva Daleki istok” se ogledaju i u akcijama humanitarnog karaktera (na slici levo iznad - velika humanitarna akcija u kojoj je obezbeđena velika količina odeće i obuće, kao i novčanog priloga, za Centar za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici u Beogradu), kao i u radu na povezivanju gradova u Srbiji i Kini (na slici u sredini iznad - momenat kada je u Šangaju potpisan Memorandum o saradnji Šangjaskog distrikta Baošan i Grada Kragujevca). Jedna od prvih ostvarenih saradnji “Društva Daleki istok” sa institucijama u NR Kini, je ona sa Kineskim međunarodnim radiom - China Radio International, u okviru koje je ozvaničen i svečano otvoren Klub slušalaca China Radio International za prostor bivše SFRJ (nas lici iznad desno - svečanost i otvaranje Kluba slušalaca China Radio International u Kristalnoj sali beogradskog hotela Hyatt Regency).

DSC_0074.JPG DSC01922.JPG IMG_0919.JPG 3.JPG bsh 025.jpg K2.jpg English Chinese

Poseta visoke delegacije Šangajskog distrikta Fengsien

Tri decenije “Društva Daleki istok”

Mesec maj - sećanje na naše prijatelje